© 2023 by KiPa Coaching. Proudly created with Wix.com

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
Het principe van equitherapie

Equitherape is het geven van therapie aan mensen met behulp van een paard. Paarden spiegelen als geen ander het gedrag en de innerlijke conflicten van degene die met hem of haar in contact wordt gebracht. In dit proces zijn nauwelijks woorden nodig. Een paard laat in de meest zuivere vorm zien wat er in jou leeft. Dit doet het paard van nature.

Dit komt omdat paarden kuddedieren en vluchtdieren zijn. Het paard beschouwt degene die met hem in contact wordt gebracht als nieuw lid van de kudde. In het belang van veiligheid willen paarden in de kudde weten wat ze aan de nieuwe kuddegenoot hebben. Een nieuw lid in de kudde wordt daarom meteen gescand. Paarden leven in het 'hier en nu' en denken vanuit 'wij'. Een paard laat zien hoe je je voelt, je gedraagt en hoe je met anderen omgaat. Hij houdt je als het ware een spiegel voor en reageert meteen op wat je doet. Het grote verschil met mensen is echter dat ze nooit zullen pesten of buiten sluiten. Ze hebben geen last van vooroordelen en het kind kan zo in een veilige setting oefenen en uitproberen wat het effect is van nieuw gedrag. Op dit nieuwe gedrag komt weer direct feedback van het paard, waardoor het kind snel resultaat ziet.

Verloop therapietraject

Een therapietraject start met een intake om duidelijk te krijgen wat er speelt en wat het doel van de therapie is. Halverwege zal er een voortgangsgesprek plaatsvinden om te bepalen hoe het tot noch toe gaat en hoe de therapie voortgezet dient te worden. Aan het eind van het traject zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden. Hierbij krijgt u als ouders/verzorgers een verslag mee, met een korte beschrijving van de sessies. Gemiddeld zijn er zo'n 8 á 10 sessies nodig. 

Tijdens de therapie wordt gebruik gemaakt van de kracht van de kudde, maar er wordt ook individueel met één van de paarden gewerkt. Door aaien, knuffelen en poetsen helpt een paard het kind te aarden en in zijn of haar eigen kracht terug te komen. Tevens worden er oefeningen naast (en eventueel op) het paard gedaan om te werken aan datgene waar het kind tegenaan loopt. Het uitgangspunt zal liggen bij wat een kind wél kan en zo aan het zelfvertrouwen te werken. Een sessie wordt altijd afgesloten met een kort gesprek met de ouders/verzorgers van het kind. Het kind vertelt wat hij of zij heeft ervaren, geleerd of gedaan. Zo nodig wordt dit door mij verder aangevuld. 

Groepstherapie

Bij KiPa zijn ook mogelijkheden voor het volgen van therapie in een groepje met andere kinderen. Bijvoorbeeld voor het werken aan sociale vaardigheden, concentratie of zelfvertrouwen. Neem contact op voor de mogelijkheden van groepstherapie voor uw kind.

Doelgroep

In mijn praktijk werk ik met kinderen vanaf 4 tot ongeveer 15 jaar, met zorgvragen zoals:

- depressiviteit

- (faal)angst

- leer- en motivatieproblemen

- autisme

- ADHD

- pesten

- etc.

Equitherapie